Videos

တႈကြႈထံဆိကမိဥလ႕ နီႈခိဒီး နီႈသးအဂီႈ (၁၉.၆.၂၀၂၄)
တႈကြႈထံဆိကမိဥလ႕ နီႈခိဒီး နီႈသးအဂီႈ (မးသဲ၆း၇”၁၅)
ပကဘဥမၚလဲၚထီဥလဲၚထီ ပနီႈကစႈ ပလုႈပပွ႔ၚ 18.6.24
တႈကြႈထံဆိကမိဥ နီႈခိဒီးနီႈသး အဂီႈ လါဎူၚ ၁၇ သီ ၂၀၂၄
တႈကြႈထံဆိကမိဥ နီႈခိဒီးနီႈသး အဂီႈ လါဎူၚ ၁၄ သီ ၂၀၂၄
တႈအိးထီဥ ကြဲးလ့လိၚတႈမ့ႈတႈတီ အတႈဆဲးက်
တႈသူဥဖွီဥသးဖွီဥလ႕တနံၚအံၚသ့ဥတဖဥ မ္ပကပဏတ့ႈလ႕မုႈတနံၚ