Videos

တႈကြႈထံဆိကမိဥ နီႈခိဒီးနီႈသးအဂီႈ လါဎူၚ ၉ သီ ၂၀၂၃
မိႈပႈသ့ဥတဖဥလ႕ပတႈအိဥမူအပူၚ တႈလ႕အရ႔ဒိဥကတ႕ႈလ႕ ပဖိပလံ
Thursday 9th week of Ordinary time မၚကူး
Wednesday 9th   week of Ordinary time မၚကူး
ပသးန႔ဥမ့ႈတႈအရ ႔ဒိဥကတ႕ႈလ႕ပတႈအိဥမူဒီးပနီႈကစႈအဂီႈ ၆.
Tuesday 9th   week of Ordinary time မၚကူး
တႈကြႈထံဆိကမိဥ နီႈခိဒီးနီႈသး အဂီႈ လါဎူၚ ၅ သီ ၂၀၂၃