Msgr John Gawdy ဘဥတႈဃုထ႕ထီဥအီၚ ဒ္အမ့ႈ ပွၚလ႕အသ့ဒိးနဥ့ သီခါကရ႕ခိဥအလီၚအလၚ လ႕တီအူသီခါကရ႕ခိဥဟီဥက၀ီၚအပူၚ တႈကစီဥ

Msgr John Gawdy. Photo: CatholicMyanmar.com

Msgr John Gawdy ဘဥတႈဃုထ႕ထီဥအီၚ ဒ္အမ့ႈ ပွၚလ႕အသ့ဒိးနဥ့ သီခါကရ႕ခိဥအလီၚအလၚ လ႕တီအူသီခါကရ႕ခိဥဟီဥက၀ီၚအပူၚ တႈကစီဥ

လ႕တီအူတလးပ႕ဟီဥက၀ီၚအပူၚယ ပွၚလ႕အသ့ဒိးနဥ့သီခါကရ႕ခိဥအလီႈအလၚဒီးအမူအဒါ  (လ႕အဲကလံးအက်ိဏ Coadjutor Bishop)အဂီႈယ Msgr John Saw Gawdy ဘဥတႈဃုထ႕ထီဥအီၚဖဲ ၂၀၂၀ လါဎူၚ ၂၉ သီယ တႈမၚလၚမၚကပီၚ စီၚပ့းတရူးဒီးစီၚပီလူးအမုႈနံၚ ဖဲကီႈပဎီၚအဆ႕ကတီႈ ဟါလီၚခီ ၅း၃၀ နဥရံဥ လ႕ပႈပါဖရဥစ့းအဂ့ႈ Vatican အရူလ႕ Bangkok ဒုးဟူထီဥသါလီၚ၀ဲနဥ့လီၚ’

Msgr John Saw Gawdy အိဥဖ်ဲဥထီဥ၀ဲဖဲ ၁၉၅၅ လါအီးကထိဘ႕ဥ ၂၇ သီ လ႕ (လိပ္သို) လီႈက၀ီၚနဥ့လီၚ’ ဒိးနဥ့ဘဥ၀ဲသီခါအလီႈအလၚ ဖဲ ၁၉၈၃ လါအ့ၿဖ့ ၉ သီယ ဒီးစးထီဥဖဲ ၂၀၁၇ တုၚလ႕ ၂၀၂၀ လါမႈရွးအတီႈပူၚ ဖံးတႈမၚတႈဒ္ တႈသိဥလိဒုးကဲထီဥသီခါကေိ သရဥသိဥလိတႈ လ႕ Loikaw တလးပ႕ဟီဥက၀ီၚ St. John Mary Vianney တႈသိဥလိဒုးကဲထီဥသီခါကေိနဥ့လီၚ’ ဆ႕ကတီႈအခဲအံၚ မ့ႈ၀ဲပွၚဟ့ဥကူဥတႈလ႕ တီအူတလးပ႕ဟီဥက၀ီၚအပူၚယ မ့ႈစ့ႈကီးပွၚဘဥမူဘဥတႈလ႕ တႈအိဥဖွိဥကရ႕အစ့ပဏကီၚအဂီႈယ ဒီးလ႕တႈအိဥဖွိဥကရ႕ စံဏညီဥကြီႈအဂီႈနဥ့လီၚ’

Msgr John Saw Gawdy Coadjutor Bishop -elect of the Diocese of Taungngu

Catholic Myanmar.com June 29 2020

Add new comment

2 + 3 =

Please wait while the page is loading