ပႈဒိဥ (Jerome) ဟ့ဥတႈစံဥတဲၚတဲလီၚ ဖဲ ပႈဒိဥအသီ (ပံအူ သါနဲၚလ့) မၚ၀ဲတႈစံးဘ်ဳးစံးဖွိဥက့ၚတႈလုႈမံဆါ ၂၉ယ၉ယ၂၀၁၉

Add new comment

1 + 1 =

Please wait while the page is loading