Videos

တႈကြႈထံဥဆိကမိဥလ႕ နီႈခိ ဒီး နီႈသးအဂီႈ ၂၈’၃’၂၀၂၀
တႈသံကြႈသမံသမိးဃုဏတႈဒီး နီႈစတဲလါမ့ၚရံး ဖီန႕မူ လ႕
တႈသံကြႈသမံသမိးဃုဏတႈဒီး နီႈစတဲလါမ့ၚရံး ဖီန႕မူ လ႕
တႈသံကြႈသမံသမိးဃုဏတႈဒီး နီႈစတဲလါမ့ၚရံး ဖီန႕မူ လ႕
တႈသံကြႈသမံသမိးဃုဏတႈဒီး နီႈစတဲလါမ့ၚရံး ဖီန႕မူ လ႕
တႈကြႈထံဥဆိကမိဥလ႕ နီႈခိ ဒီး နီႈသးအဂီႈ ၂၇’၃’၂၀၂၀
ဟံဥဖိဃီဖိသန႕ဥ အတႈရဲဥလီၚက်ဲၚလီၚ တဂၚဒီးတဂၚ

Please wait while the page is loading