Videos

ဖိလံၚသ့ဥအဂီႈတႈလ႕အရ႔ဒိဥသ့ဥတဖဥ ၁၀’၁၀’၂၀၁၉
တႈသံကြႈသမံသမိးဃုဏတႈဒီး Sr.Rose Philip Pyone
တႈကြႈထံဆိကမိႈ လူၚကဥ ၁၀း၂၅”၃၇ အီးကထိဘ႕ဥ ၇ သီ ၂၀၁၉
ပႈဒိဥ (မၚစံဎၚ သဲဥကေီဥ) စံးဘ်ဳးစံးဖွိဥ က့ၚတႈဒီး
တႈတုႈလိဏမုဏ ပႈဒိဥ အသီ (၃)ပါ ဖဲ (သံလဎ္ၾကီး)သ၀ီ လ႕ပ
ပႈဒိဥ အသီ (ပံၚအူ သါနဲၚလ့) စံးဘ်ဳးစံးကတိၚက့ၚတႈဖဲ တ
ပႈဒိဥ (Jerome) ဟ့ဥတႈစံဥတဲၚတဲလီၚ ဖဲ ပႈဒိဥအသီ (ပံအူ

Please wait while the page is loading