တႈအိဥမူလ႕တငႈတီတႈလိၚဒီးတႈမုဏတႈခုဥအတႈရဲဥလီၚက်ဲၚလီၚ လါမး(ခေ္) ၂၀ သီ ၂၀၁၉

For listening to this Content in Sagaw Karen: Please Click the Audio File Below လ႕တႈဒိကနဥတႈဂ့ႈအံၚအဂီႈ ဆီဥလီၚတႈကလုႈအိဥဖဲအဖီလဏအံၚ ဒီးဒိကနဥအီၚသ့၀ဲနဥ့လီၚ’

For listening to this Content in Sagaw Karen: Please Click the Audio File Below

လ႕တႈဒိကနဥတႈဂ့ႈအံၚအဂီႈ ဆီဥလီၚတႈကလုႈအိဥဖဲအဖီလဏအံၚ ဒီးဒိကနဥအီၚသ့၀ဲနဥ့လီၚ’

Add new comment

6 + 3 =

Please wait while the page is loading