ဖါတံႈ ဎ့ၚရိ ပဏဖ်ါထီဥ တႈမၚလၚကပီၚ မိႈမၚရံဎၚအဘူဥ္နံၚဖဲ လ႕ႈ၀ါလူဥသ၀ီ (၁၆ယ၁ယ၂၀၂၀)

Add new comment

4 + 1 =

Please wait while the page is loading