တႈသံကြႈသမံသမိးဃုဏတႈဒီး နီႈစတဲလါမ့ၚရံး ဖီန႕မူ လ႕အနီႈဆံးခါအတႈအိဥမူဒီး ခဲအံၚဘဥဟံထီဥဖီဥထီဥမူဒါအဂ့ႈ ၂၇ယ၃ယ၂၀၂၀

Add new comment

1 + 0 =

Please wait while the page is loading